หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

  ตามที่เทศบาลตำบลอินทร์บุรี ได้ส่งผลงานเพื่อเข้าคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น เทศบาลตำบลอินทร์บุรีได้ผ่านการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (รอบประเมินเอกสาร) และจะรับการตรวจประเมินจริง ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ปเ็นต้นไป จากคณะกรรมการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2561 เวลา 14.22 น. โดย คุณ สุพัตรา โพธิ์นิ่ม

ผู้เข้าชม 91 ท่าน