โครงการเสริมสร้างความรู้และเสริมสร้างการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการและโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน  
 

  เทศบาลตำบลอินทร์บุรี ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และเสริมสร้างการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการและโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล) ในระหว่าง วันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ.2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10.24 น. โดย คุณ สุพัตรา โพธิ์นิ่ม

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย