การประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลอินทรืบุรี ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 10.36 น. โดย คุณ สุพัตรา โพธิ์นิ่ม

ผู้เข้าชม 71 ท่าน